Co je to předkupní právo?

Po Novém roce se objevilo velké množství dotazů týkajících se předkupního práva. Současně s tím se objevuje velké množství příspěvků nejrůznějších „odborníků“, kteří v celé věci bohužel vytváří spíše větší zmatek. Pro naše klienty a pro ty z Vás, které toto téma zajímá, jsme sestavili, jak doufám, srozumitelný příspěvek, který řeší to podstatné z problematiky předkupního práva spoluvlastníků. Co je to předkupní právo? Předkupní právo představuje právo oprávněné osoby (zákon ji označuje termínem „předkupník“), aby jí povinná osoba (dlužník)...

Oříšek v podobě výpovědi z nájmu ze strany pronajímatele

Pronajímatel, který uzavírá s nájemcem nájemní smlouvu k zajištění bytových potřeb nájemce, si musí být vždy vědom toho, že nájem může vypovědět pouze ze zákonem stanovených důvodů. Častými výpovědními důvody bývá porušení povinností ze strany nájemce, zejména neplacení nájemného. Občanský zákoník přitom rozlišuje výpověď v tříměsíční výpovědní době podle § 2288 odst. 1 a výpověď bez výpovědní doby podle § 2291. Nájem lze vypovědět v tříměsíční výpovědní době v případě, že nájemce poruší „hrubě“ svoji povinnost vyplývající z nájmu. Za hrubé...

Dluží vám někdo peníze? A kontrolujete insolvenční rejstřík?

Minulý týden se na nás obrátil klient se žádostí o vymáhání dlužné částky, kterou mu dlužil jeho kolega z práce. Šlo o půjčku řádově v desítkách tisíc, kdy náš klient dlouho váhal, zda to začít nějak řešit nebo ne. Nicméně opakovaně nedodržené sliby jeho koelgy jej po nějaké době otrávily, a tak se obrátil na nás, abychom jeho dlužníka vyzvali k zaplacení a následně podali žalobu. Při převzetí zastoupení při vymáhání peněžité pohledávky vždy nejprve zjišťujeme, zda...