Právona Vaší straněU nás víte, že se obracíte na profesionály.

Právona Vaší straněU nás vždy víte, za co, kolik platíte.

Právona Vaší straněPracovníci naší kanceláře Vám pomohou v nejrůznějších životních situacích.

Vítejte

Dovolujeme si Vám představit naši advokátní kacelář nacházející se v centru Pardubic, ale zastupující klienty po celé České republice.

Naše kancelář poskytuje právní služby v rámci generální praxe se zaměřením zejména na právo občanské, obchodní, pracovní a správní. Naše klienty zastupujeme rovněž v rámci soudních, rozhodčích a správních řízení. Naší specializací je zejména problematika práv k nemovitostem.

Naším krédem je individuální přístup ke klientovi a řešenému problému. Chceme, aby se náš klient k nám vracel a proto je jeho spokojenost na prvním místě. Nikdo, kdo má potřebu vyhledat právní pomoc, se nemusí bát oslovit nás a domluvit si informační schůzku, kde s ním probereme možnosti a navrhneme řešení.

Advokát je při své činnosti vázán nejen zákony, zejména např. zákonem o advokacii, ale rovněž etickými normami České advokátní komory, které ukládají advokátovi značné povinnosti v rozsahu, který je větší, než jak vyžaduje zákon. Smyslem tohoto přístupu je zajistit, aby právní služby byly poskytovány profesionály, kteří mají potřebné znalosti a praxi, ale zejména aby byla poskytnuta co největší ochrana zájmům klienta. Kromě určitých výjimek jsou pouze advokáti oprávněni podle právního řádu České republiky poskytovat soustavně právní pomoc za úplatu.

Pro klienta je rovněž významná povinnost každého advokáta sjednat si profesní pojištění.

Z aktualit

  • Co je to předkupní právo?

    Po Novém roce se objevilo velké množství dotazů týkajících se předkupního práva. Současně s tím se objevuje velké množství příspěvků nejrůznějších „odborníků“, kteří v celé věci bohužel vytváří spíše větší zmatek. Pro naše klienty a pro ty z Vás, které toto téma zajímá, jsme sestavili, jak doufám, srozumitelný příspěvek, který řeší to podstatné z problematiky předkupního práva spoluvlastníků. Co je to předkupní právo? Předkupní právo představuje právo oprávněné osoby (zákon ji označuje termínem „předkupník“), aby jí povinná osoba (dlužník) nabídla určitou věc (např. podíl na nemovitosti) v případě, že tuto věc chce povinná osoba převést na někoho třetího (tuto třetí osobu zákon označuje jako „koupěchtivý“).  [pokračovaní]

Právní poradna

Aktuality