Občanské právo

 • závazkové vztahy
 • vymáhání pohledávek (mimosoudní, soudní cestou, exekuční řízení, insolvence)
 • zajištění pohledávek (směnky, zástavní práva, zajišťovací převody)
 • náhrada škody, odpovědnost za vady
 • spotřebitelské smlouvy (např. smlouvy o úvěru, zprostředkovatelské, rezervační smlouvy uzavírané s realitními kacelářemi)
 • věcná břemena
 • zástavní práva
 • podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů
 • dědické řízení
 • směnečné právo
 • pracovní právo