O nás

V případě, že se obrátíte na nás, víte, že se obracíte na profesionály, kteří splňují náročná kritéria pro výkon profese advokáta. Advokát je při své činnosti vázán nejen zákony, zejména např. zákonem o advokacii, ale rovněž etickými normami České advokátní komory, které ukládají advokátovi značné povinnosti v rozsahu, který je větší, než jak vyžaduje zákon. Smyslem tohoto přístupu je zajistit, aby právní služby byly poskytovány profesionály, kteří mají potřebné znalosti a praxi, ale zejména aby byla poskytnuta co největší ochrana zájmům klienta. Kromě určitých výjimek jsou pouze advokáti oprávněni podle právního řádu České republiky poskytovat soustavně právní pomoc za úplatu. Je tak třeba rozlišovat mezi advokáty a jinými právníky. Právník je každý, kdo ukončil vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě. Advokátem může být ale pouze právník, který absolvuje povinnou praxi a složí náročnou advokátní zkoušku ze všech oblastí práva. Každý advokát je tak právníkem, ale ne každý právníke může být advokátem.