Nemovitosti a bytové právo

 • zastupování realitních kanceláří či jejich klientů,
 • zprostředkovatelská smlouva, rezervační smlouva, spory o vrácení rezervační zálohy o zaplacení provize
 • prodej, koupě, nájem nemovitostí,
 • problematika exekucí,
 • řešení nájemních sporů,
 • právní pomoc nájemníkům a pronajímatelům,
 • právní pomoc představenstvům družstev,
 • zakládání, změny a likvidace BD a SVJ,
 • řešení sporů mezi družstvy a členy družstva,
 • řešení sporů mezi členy a BD a vlastníky jednotek a SVJ,
 • zastupování vlastníků domů, bytů, nájemníků a družstev v soudním řízení,
 • řešení problémů při porušování stanov družstva,
 • řešení problematiky členských a nájemních vztahů v bytových družstvech,
 • vymáhání dluhů vůči nájemníkům domů a bytových družstev,
 • právní pomoc představenstvům BD a výborům SVJ,
 • zastupování BD a SVJ v soudním řízení,
 • vypracování prohlášení vlastníka na vymezení jednotek v domě,
 • sepisování smluv na převody bytů,
 • a další.