Dluží vám někdo peníze? A kontrolujete insolvenční rejstřík?

Minulý týden se na nás obrátil klient se žádostí o vymáhání dlužné částky, kterou mu dlužil jeho kolega z práce. Šlo o půjčku řádově v desítkách tisíc, kdy náš klient dlouho váhal, zda to začít nějak řešit nebo ne. Nicméně opakovaně nedodržené sliby jeho koelgy jej po nějaké době otrávily, a tak se obrátil na nás, abychom jeho dlužníka vyzvali k zaplacení a následně podali žalobu.
Při převzetí zastoupení při vymáhání peněžité pohledávky vždy nejprve zjišťujeme, zda s dlužníkem není vedeno insolvenční řízení. V dnešní době čím dál víc dlužníků využívá možnost, kterou jim zákon dává a podávají na sebe insolvenční návrhy, kdy se snaží dosáhnout oddlužení neboli tzv. osobního bankrotu. Jejich věřitelé mají v takovém případě jedinou možnost, a to přihlásit svoji pohledávku do insolvenčního řízení a vymáhat ji touto cestou. Pokud tak včas neučiní, hrozí jim, že jejich pohledávka zanikne a již nikdy ji nebudou moci úspěšně po dlužníkovi vymáhat (to je ostatně často jeden z důvodů, proč dlužníci tuto cestu volí). Věřitelé musí pamatovat především na to, že jim nikdo zahájení insolvenčního řízení neoznámí. Proto si sami musí aktivně kontrolovat insolvenční rejstřík. Náš klient se nám ozval skutečně za pět minut dvanáct. Jeho dlužník na sebe podal insolvenční návrh (o kterém našemu klientovi samozřejmě neřekl) a když jsme převzali zastoupení, zbýval poslední den lhůty pro podání přihlášky, kterou jsme tak stihli podat skutečně na poslední chvíli. Bez toho by pohledávka našeho klienta byla nevymahatelná.
Pokud Vám někdo dluží peníze, pravidelně kontrolujte insolvenční rejstřík. A to i v případě, že jste na dlužníka podali žalobu nebo dokonce je již v exekuci. Nebo se obraťte na někoho, kdo to udělá za Vás.