Pozor na exekuce při koupi nemovitostí

Smyslem tohoto příspěvku je poukázat na rizika osob vstupujících do právních vztahů s osobou povinného s ohledem na účinky tzv. generálního inhibitoria, jak vyplývá z exekučního řádu. Pro praxi je tato otázka poměrně významná. Přesto se jí diskuze vedená odbornou ani laickou veřejností v souvislosti s právní úpravou a praxí exekučního řízení téměř nevěnuje. Tato skutečnost je dle mého názoru ke škodě věci, protože riziko osob vstupujících do vztahů s povinným v rámci exekučního řízení je značné. Na této situaci se však...

Vítejte

Dovolujeme si Vám představit naši advokátní kacelář nacházející se v centru Pardubic, ale zastupující klienty po celé České republice. Naše kancelář poskytuje právní služby v rámci generální praxe se zaměřením zejména na právo občanské, obchodní, pracovní a správní. Naše klienty zastupujeme rovněž v rámci soudních, rozhodčích a správních řízení. Naší specializací je zejména problematika práv k nemovitostem. Naším krédem je individuální přístup ke klientovi a řešenému problému. Chceme, aby se náš klient k nám vracel...