Jak nepřijít o peníze při prodeji či koupi nemovitosti?

To je otázka, kterou si velice často kladou lidé v případě, kdy prodávají nebo kupují nemovitost. Pokud jste již nějakou nemovitost prodávali nebo kupovali, tak víte, že k převodu dochází na základě tzv. vkladu do katastru nemovitostí. Vlastnické právo tak není převedeno uzavřením kupní smlouvy nebo předáním nemovitosti, ale až na základě vkladového řízení, které počíná podáním návrhu na vklad spolu s kupní smlouvou příslušnému katastrálnímu úřadu a končí v ideálním případě většinou po třech...

Změna sídla

Vážení klienti, dovolujeme si Vám oznámit, že naše kancelář změnila sídlo. Nově nás tedy najdete na adrese Čechovo nábřeží 1790, Pardubice, 530 03....

Pozor na návrhy na vklad od 01.01.2013! Blíží se povinnost podávat návrhy na vklad práva do katastru nemovitostí na předepsaném formuláři

Zákonem č. 349/2011 Sb. byl novelizován zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.  Tato změna přinesla mj. povinnost podávat návrh na vklad práva do katastru nemovitostí na předepsaném formuláři, podobně jako v případě návrhů na zápis do obchodního rejstříku. Ačkoliv je novela již účinná od 01.01.2012 je umožněno po celý rok 2012 podávat stále „vlastní“...